KSIĄŻKI ABSTRAKTÓW

Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych”

Problematyka_33_Konferencji

 

Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”

Problematyka_32_Konferencji_Theme_of_32_Conference

 

Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”

http://www.industry.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/04/Problematyka_31_Konferencji_FINAL.pdf

 

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji nt „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych”

http://www.industry.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/04/Problematyka_30_Konferencji.pdf

 

Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego”

http://www.wsp.krakow.pl/geo/Problematyka_29_Konferencji.pdf

 

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”

http://www.wsp.krakow.pl/geo/Problematyka_28_konferencji.pdf

 

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych”

http://www.wsp.krakow.pl/geo/Problematyka_27_Konferencji.pdf

 

Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.„Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych”

http://www.ap.krakow.pl/geo/book_of_abstracts.pdf

 

Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego”

http://www.wsp.krakow.pl/geo/Problematyka_XXIV_konferencji.pdf

 

Problematyka XXIII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych”

http://www.wsp.krakow.pl/geo/Problematyka_XXIII_Konferencji.pdf

 

Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Problemy metodologiczne geografii przemysłu”

http://www.wsp.krakow.pl/geo/problematyka_XXII_konferencji.pdf