ORGANIZATORZY

logoUP_pl-150x150Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

logoptg

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Polska Akademia Nauk
– Oddział w Krakowie