REJESTRACJA

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa na stronie internetowej konferencji (www.przemysl.up.krakow.pl) do dnia 25 października 2017 r. Referentów prosimy o dołączenie streszczenia referatu (ok. 0,5-1 strony formatu A4 w języku wygłaszania referatu).

Opłata konferencyjna wynosi (w tym podatek VAT):

z referatem: 800 zł/200 euro,

bez referatu: 500 zł/125 euro.

Opłata konferencyjna dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego wynosi:

- z referatem: 750 zł,

- bez referatu: 400 zł.

Opłata konferencyjna dla studentów bez publikacji (z możliwością wygłoszenia referatu w sesji studenckiej) wynosi 120 zł (członkowie SKNG UP – bezpłatnie).

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 12 listopada 2017 r. przelewem na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Bank Pekao SA oddział w Krakowie:

– przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

– przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: DK-49, imię i nazwisko uczestnika.

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy Konferencji otrzymują materiały konferencyjne, katering w czasie obrad i zaproszenie na wieczorny bankiet. Osoby, które wniosły opłatę z tytułu uczestnictwa z referatem mają prawo zgłoszenia artykułu powstałego na bazie wygłoszonego referatu do druku w czasopiśmie „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”. Druk  artykułu jest uzależniony od spełnienia wymagań dla autorów dostępnych na stronie czasopisma (www.prace-kgp.up.krakow.pl) oraz otrzymania pozytywnych recenzji. Studenci mogą zgłosić artykuł powstały na bazie wygłoszonego referatu do publikacji w Pracach Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP (www.praceskng.up.krakow.pl).