konferencja

Immagine406_fmt

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Department of Entrepreneurship and Spatial Management 
Institute of Geography
Pedagogical University of Krakow

ptg 2018

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Industrial Geography Commission of Polish Geographical Society
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie
Commission of Economic Sciences and Statistics Krakow Branch of Polish Academy of Sciences

 

zapraszają na / invite to

35. Jubileuszową Międzynarodową Konferencję Naukową
35th Jubilee International Scientific Conference

PRZEM_2019_baner_v3

Kraków, 2-3 grudnia December 2019

Data / Date
2 -3 grudnia / 2-3 December, 2019

 

Kierownictwo naukowe / Scientific Chairs

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał

Miejsce obrad / Venue
Audytorium im. Prof. W. Danka / The Prof. W. Danek Auditorium 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Krakow
ul. Podchorążych 2 (1 piętro) / 2 Podchorążych St. (1st floor)

Rozpoczęcie / Beggining
2 grudnia, godz. 10.00 / 2 December, 10 a.m.

Data / Date
2 -3 grudnia / 2-3 December, 2019