PUBLIKACJA

W czasopiśmie „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”

(12 punktów wg listy MNiSW) opublikowane zostaną tylko te artykuły, powstałe na bazie referatów,
które wpisują się w tematykę tomu (odpowiadającego tematowi konferencji).

Informujemy, że część artykułów, które przejdą pozytywnie proces recenzji zostanie opublikowana w 2019 r., a pozostała część w 2020 r. Ostateczny termin składania tekstów artykułów do tomów, których wydanie planowane jest w 2019 r. to: 33(1) – 30 października 2018 r., 33 (2-4) – 18 grudnia 2018 r. Publikacja artykułów jest uwarunkowana liczbą zgłoszonych referatów oraz tematycznym dopasowaniem artykułów do poszczególnych tomów Czasopisma. W pierwszej kolejności będą uwzględniane artykuły nadesłane w terminie i wpisujące się bezpośrednio w tematykę konferencji.

Prosimy o przysyłanie tekstów w formacje Word lub *.rft w postaci elektronicznej wraz z tytułem, streszczeniem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim na adres e-mail pracekgp@up.krakow.pl lub zapisane na CD na adres:

Karolina Smętkiewicz

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Podchorążych 2, 30-084 Kraków, p.436

UWAGA: Prosimy nie przysyłać artykułów na adres sekretariatu konferencji, gdzie wysyłane były zgłoszenia konferencyjne. 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją niezbędną dla przesłania Państwa artykułu:

  1. Szczegółowe wskazówki dla autorów doc pdf
  2. Oświadczenie o konflikcie interesów i wkładzie w powstanie publikacji doc  / pdf
  3. Oświadczenie o źródłach finansowania doc / pdf
  4. Umowa wydawnicza doc / pdf
  5. Formularz recenzji doc / pdf

oraz o ścisłe zastosowanie się do wymogów redakcyjnych. Szczegóły formatowania są dostępne tutaj

Zaznaczamy, że zastosowanie wymaganego formatowania znacznie skraca proces wydawniczy i jest warunkiem przyjęcia do druku. Jednocześnie informujemy, że kryteria recenzji są jawne, prosimy o ich przeanalizowanie i uwzględnienie uwzględnienie przed przysłaniem tekstu, co zwiększy prawdopodobieństwo otrzymania pozytywnej recenzji i skróci czas jej  przygotowania.