PUBLIKACJA

W czasopiśmie „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”
(12 punktów wg listy MNiSW) opublikowane zostaną tylko te artykuły, powstałe na bazie referatów,
które wpisują się w tematykę tomu (odpowiadającego tematowi konferencji).

Ostateczny termin składania tekstów do tomów, których wydanie planowane jest w 2018 r. to:
tom 32(1) – 30 października 2017 r.
tom 32(2-4) – 18 grudnia 2017 r.

Bardzo prosimy autorów o dostosowanie składanych artykułów do wymogów redakcyjnych,
co bardzo skraca proces wydawniczy.

 

 

 

Artykuły należy przesyłać na adres: pracekgp@up.krakow.pl