UCZESTNICY

Zachęcamy do udziału w Konferencji w szczególności:

  • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zajmujących się problematyką przemysłu i usług;
  • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków geograficznych, ekonomicznych, technicznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
  • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
  • doradców metodycznych oraz nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych z ośrodków doradztwa nauczycieli i szkół;
  • przedsiębiorców i przedstawicieli życia gospodarczego;
  • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.

Język Konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne z j. angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. angielski).