PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Przemiany sektora usług i instytucji / Transformation of the service sector and institutions, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 28, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

 http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/167

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych / Impact of economic crisis on the transformation of industrial structures, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 27, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/166

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego / Transformation of regional structures under economic crisis conditions, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 26, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/index.php/prace-kgp/issue/view/165

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Contemporary issues in Polish industrial geography, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 25, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/160

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych / Selected problems of tourism industry development, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 24, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/151

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych / Role of innovativeness in socio-economic development of spatial systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 23, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/140

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych / Conditions of socio-economic development of spatial systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 22, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/139

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / Functions of industry and services in development of knowledge-based economy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 21, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/122

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2012, Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw / The influence of innovativeness on enterprises development, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 20, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/45

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2012, Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych / Effect of innovativeness on the economic changes in spatial systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 19, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/12

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2011, Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego / Changes in local and regional structures of the service sector during economic crisis, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 18, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/13

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2011, Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych / The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 17, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/16

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2010, Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach / Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 16, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/4

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2010, Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych / Processes of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 15, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/17

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia / Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 14, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/18

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Functions of industry in the developing of an information society, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/19

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/20

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Problematyka badawcza geografii przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 11, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/21

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 10, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/22

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2006, Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 9, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/23

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2006, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/24

 

Zioło Z., Makieła Z. (red.), 2004, Przemiany struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 7, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/25

 

Zioło Z., Makieła Z. (red.), 2003, Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 6, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/27

 

Zioło Z., Makieła Z. (red.), 2003, Kształtowanie się struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 5, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/28

 

Zioło Z. (red.), 2002, Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 4, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Uniwersytet Rzeszowski-Wydział Ekonomii, Warszawa-Kraków-Rzeszów.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/29

 

Zioło Z. (red.), 2001, Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 3, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie-Filia w Rzeszowie, Warszawa-Kraków-Rzeszów.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/30

 

Zioło Z. (red.), 2001, Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 2, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/31

 

Zioło Z. (red.), 2000, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 1, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/5

 

Prace zbiorowe z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu

 

Misztal S., Zioło Z. (red.), 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1997, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1996, Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1994, Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1994, Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, Materiały i Sprawozdania, z. 28, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1993, Regionalne problemy uprzemysłowienia, red. Z. Zioło, Materiały i Sprawozdania, z. 27, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1993, Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania, z. 26, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1992, Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania – problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1991, Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1990, Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania, z. 19, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1988, Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania, z. 16, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1987, Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i Sprawozdania, z. 14, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.