KOMITET NAUKOWY

 • prof. dr hab. Zbigniew Zioło (przewodniczący),
 • prof. dr hab. Bolesław Domański,
 • prof. dr hab. Tadeusz Marszał,
 • prof. dr Anatol Jakobson,
 • prof. dr hab. Lech Pakuła,
 • prof. dr hab. Eugeniusz Rydz,
 • prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz,
 • prof. dr Anatoly V. Stepanov,
 • prof. dr Ľudmila Novacká,
 • prof. dr Natalia M. Syssoeva,
 • prof. dr Zdeněk Szczyrba,
 • prof. nzw. dr hab. Paweł Czapliński,
 • prof. nzw. dr hab. Sławomir Kurek,
 • prof. nzw. dr hab. Maria Tkocz,
 • prof. nzw. dr hab. Witold Wilczyński,
 • dr Wiesława Gierańczyk,
 • dr Wioletta Kilar,
 • dr Tomasz Rachwał (wice przewodniczący),
 • dr Anna Tobolska,
 • dr Krzysztof Wiedermann