KOMITET NAUKOWY

 • prof. dr hab. Zbigniew Zioło (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Bolesław Domański
 • prof. dr hab. Tadeusz Marszał
 • prof. dr Anatol Jakobson
 • prof. dr hab. Lech Pakuła
 • prof. dr hab. Eugeniusz Rydz
 • prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz
 • prof. dr Anatoly V. Stepanov
 • prof. dr Ľudmila Novacká
 • prof. dr Natalia M. Syssoeva
 • prof. dr Zdeněk Szczyrba
 • prof. nzw. dr hab. Paweł Czapliński
 • prof. nzw. dr hab. Sławomir Kurek
 • prof. nzw. dr hab. Maria Tkocz
 • prof. nzw. dr hab. Witold Wilczyński
 • dr Wiesława Gierańczyk
 • dr Wioletta Kilar
 • dr Tomasz Rachwał (wiceprzewodniczący)
 • dr hab. Anna Tobolska
 • dr Krzysztof Wiedermann