KOMITET ORGANIZACYJNY

 • prof. dr hab. Zbigniew Zioło (kierownictwo konferencji),
 • prof. nzw. dr hab. Sławomir Kurek,
 • prof. nzw. dr hab. Witold Wilczyński,
 • dr Monika Borowiec-Gabryś,
 • dr Agnieszka Brzosko-Sermak,
 • dr Sławomir Dorocki,
 • dr Wioletta Kilar,
 • dr Tomasz Padło,
 • dr Monika Płaziak (sekretarz),
 • dr Tomasz Rachwał (kierownictwo konferencji),
 • dr Anna I. Szymańska,
 • dr Krzysztof Wiedermann,
 • dr Karolina Smętkiewicz
 • dr Mirosław Wójtowicz
 • dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska,
 • mgr Agnieszka Gil,
 • mgr Rafał Bielecki,
 • mgr Teresa Lasocka,
 • mgr Monika Noviello (sekretarz).